Как да изчистите кола от германия до русия

Провеждането на процеса на доставка на автомобили от Германия е един от най-честите начини за руснаците да купуват автомобили. Изпълнявайте този доста сложен процес само, трябва да се придържате към конкретна последователност от действия, след като сте успешно преминали редица различни правни ограничения и операции. Освен всичко това, на раменете на човек, който иска да разбере колко струва да изчисти кола от Германия, има много други въпроси.

Колко струва колата?

Машина от Германия

съдържание

 • 1 Какви основни правила изисква процесът?
 • 2 От какви параметри се изчислява цената на митническото оформяне на превозното средство?
 • 3 Изчислете разходите за почистване на автомобили
 • 4 Каква е основната процедура за преминаване през митницата?
 • 5 Какви са нюансите, които чакат хората, когато изнасят автомобили от Германия?
 • 6 Какво е предвидено за нарушаване на правилата за внос от чужбина?
 • 7 Възможно ли е да въведете превозното средство без митническо освобождаване?

Какви основни правила изисква процесът?

Преди закупуването и митническото оформяне на автомобил от Германия бъдещият собственик трябва да оцени степента на участието си по време на операцията. Ако човек е зает, винаги можете да потърсите помощ от специална фирма.

Когато се реши да проведете целия процес сам, тогава трябва да се погрижите за три основни точки:

 1. Успешно получаване на шенгенска виза.
 2. Бъдещото местоположение.
 3. Възможност за доставяне на закупеното превозно средство на територията на Русия.

Документация, без която не може да се допусне по-нататъшното провеждане на целия процес:

 • осигуряване;
 • пълен набор от всички митнически декларации;
 • договор за покупко-продажба;
 • паспорт на превозното средство;
 • документация, издадена след успешното преминаване на изпитването за количеството на отработените газове;
 • документ, потвърждаващ проверката на автомобила;
 • пълни експортни номера.

Трябва да се помни, че преди да напуснете, е наложително да се подложите на митническа консултация от специалисти и да направите определен принос. След успешното плащане на лицето ще бъдат връчени набор от документи, необходими за предаване на закупената кола при връщане в родината му.

Как да изчистите кола от Германия

Документи за автомобили в Германия

От какви параметри се изчислява цената на митническото оформяне на превозното средство?

За да се направи точно изчисляване на цената на целия процес, има специални калкулатори. Те позволяват възможно най-кратко време да разберете колко кола ще струва в Русия.

Моля, имайте предвид, че лицата, които донасят автомобили в Русия за лична употреба, ще получат още допълнителни привилегии. Такива условия са много по-ниски от тарифите за автомобили, въведени на територията на Руската федерация с цел по-нататъшна продажба. Законодателството създаде 5 категории автомобили, разрешени за внос в Русия от Германия:

 • Превозно средство с възраст от пет до седем години или по-възрастни;
 • Превозно средство с възраст от три до пет години;
 • CU с възраст от една до три години и превозното средство без никакво движение.
Вижте също: Използвани коли за 300 000 рубли: което е по-добро

Трябва да знаете, че всяка от категориите, описани по-горе, се различава от специфичните коефициенти, пряко зависими от обема на двигателя на транспорта.

Митническо освобождаване на автомобили от Германия

Основни ставки и коефициенти за целите на изчисляването на разходите

Изчислете разходите за почистване на автомобили

Сумата зависи от общото мито. Изчисляването се влияе от показателите за ДДС, акциз, акциз и размера на митото. За автомобили с освобождаване, по-стари от три години, но не повече от пет, стойността на митническите ставки е:

 • Движението на двигателя от 1000 куб. См е равно на митото от -1,5 евро на 1 см;
 • 1500 - 1800 cc - 2,5 евро на куб;
 • от 1800 до 2300 куб.см е 2.7 евро за 1 куб. см;
 • 2300 - 300 куб.см ще бъдат 3 евро на куб;
 • Ако обемът надвиши 3000 кубчета, митото ще бъде 3,6 евро за 1 кубичен метър. виждам

Стойностите за освобождаване на автомобила в продължение на пет години са:

 • Ако работният обем е 1000 кубически метра. cm, тогава таксата е 3 евро за един куб. см;
 • 1000 – 1500 куб. см — 3,2 евро за 1 куб. см;
 • 1500 – 1800 куб. см — 3,5 евро за куб;
 • 1800 до 2300 с. см - 4.8 евро за един куб. см;
 • 2300 – 3000 куб. см — 5 евро за 1 куб. см;
 • над 3000 с. cm - 5,7 евро за 1 с. см.

Вносът на кола над 7-годишна възраст е най-скъп.

Митническо оформяне на автомобили в Русия

Доставка на автомобили от Германия

Каква е основната процедура за освобождаване от митница?

Преди да изчистите автомобила от Германия, трябва да представите необходимия документ за внесеното превозно средство, както и пълен набор от транспортни документи. Редът за изпълнение може да бъде разделен на пет основни стъпки:

 1. Писане на цялата достоверна информация за характеристиките на колата и нейното по-нататъшно вписване в декларацията и специален списание под уникален номер в цялата Русия.
 2. Проверка на всички подадени документи, извършена от митническия инспектор. След проверката инспекторът взема решение дали да бъде предоставен липсващият пакет документи или успешното продължаване на целия процес.
 3. Извършване на подробна инспекция от инспектора, за да се установи пълното му съответствие с декларацията, печата и индивидуалния подпис на упълномощеното лице.
 4. Извършване на изчисляването от инспектора на всички необходими плащания, които ще трябва да бъдат извършени за успешно регистриране на машината в базата данни По-нататъшно прехвърляне на документи към съответните секции, извършване на всички допълнителни проверки на документацията, извършване на окончателното приключване.
 5. Издаване от съответните упълномощени лица на сертификата за внос на превозното средство и неговия паспорт.
Авто без растаможки

Склад за временно складиране

Какви нюанси чакат хората, когато изнасят автомобили от Германия?

Трябва да се помни, че цената на процеса на митническо оформяне на машина в Русия не зависи от конкретната страна на производство, така че може да се изчисли много по-рано. Но необходимите разходи за документацията в самата страна и за успешното доставяне на автомобила до границата - мога да бъда съвсем различен. За да не се харчат много допълнителни пари за различни глоби, жителите на Русия трябва стриктно да се придържат към основните правила:

 1. При изготвянето на документа за продажба и покупка в областта, предмет на транзакцията, трябва да бъде посочена Германия.
 2. Паспортът на колата, който се издава извън Руската федерация, задължително трябва да съдържа данни за Вин кода, годината на освобождаване, както и за предишния собственик на превозното средство. В допълнение към всички тези точки документът трябва да съдържа информация за последната техническа проверка и екологичния клас на машината.
 3. Списъкът със стойности, които по време на прехвърлянето на автомобила до определена фирма, която ви предоставя набор от услуги, е задължителна.
Вижте също: Как да си купите незаличен автомобил

Какво е предвидено за нарушаване на правилата за внос от чужбина?

От 2016 г. нарушенията на митническото оформяне на колата се спират от административна и наказателна отговорност. Ако фалшифицираните или изтекли документи се представят пред митническите органи за разглеждане, тогава на кандидата ще бъде наложена глоба от 2500 рубли. Понякога има оттегляне на предмета на нарушението. Но ако се открие незаконно преминаване на кола, наложената глоба увеличава три пъти стойността на колата. Когато човек не плаща данък в еквивалент от 1 000 000 до 3 000 000 рубли, на него се обесява глоба от 500 000 рубли или лишаване от свобода до 2 години.

Колко струва колата?

За вноса на хибридни автомобили заплащането на държавни такси е задължително

Възможно ли е да въведете превозното средство без митническо освобождаване?

Има изключения от правилото, когато кола може да бъде транспортирана до Русия без митническо освобождаване. В такива случаи собственикът на автомобила е освободен от заплащане на такса, но във времето превозното средство може да бъде в Русия за кратко време:

 1. Регистриране на автомобил в друга държава.
 2. Регистрация на разрешение за пребиваване в друга държава.
 3. Режимът на временен внос.
 4. Транспорт на автомобили от страните, участващи в митническия съюз.

LEAVE ANSWER