Продължителност на глобата за нарушаване на правилата за

Законодателството на почти всички прогресивни държави позволява използването на автоматична амнистия по отношение на определени видове наказания. Този метод се използва и в Русия. То се прилага за пътнотранспортни нарушения. Има определен срок за ограничаване на глобите на КАТ, след което, съгласно закона, водачът няма право да иска връщане на дълга.

съдържание

 • 1 Възможно наказание за зрялост
 • 2 Какво да се страхувам
 • 3 опции за плащане
 • 4 Факт на ограничаване
 • 5 Нарушения на видеокамери
 • 6 Работата на съдебните изпълнители
 • 7 Какво ще помогне на собственика на колата

Възможни срокове за налагане на глобата

Наличието на нормата в законодателството за евентуалното отписване на дългове вдъхва оптимизъм в определена категория собственици на автомобили, но не е необходимо да се очаква, че давностният срок за глобите от пътната полиция ще премахне напълно проблема. Фактът на неплащане все още ще остане фиксиран в базата данни. Едно обриви, осъзнато решение да откаже да плати малка сума, може да струва на шофьора загуба на репутация за евентуални бъдещи нарушения на трафика по пътищата.

Трябва да знаете, че срокът на действие на глобата за нарушение на правилата за движение в Русия е две години за всички собственици на автомобили.

В края на този период гражданите законно имат право да не плащат сумата, посочена в резолюцията. Всички твърдения за инцидента с водача се премахват автоматично.

период на валидност на глобата за нарушения на правилата за движение

За да не се стигне до нежелана ситуация, е необходимо да се знае колко дълго се определя пределното ограничение за пътната полиция. Служителите на правоохранителните органи започват преброяването на установения период 10 дни след получаване на копие от протокола. Тези дни са дадени да обжалват присъдата.

Драйверите не винаги бързат да се уредят с държавата, като забавят времето за изплащане по различни причини. Те могат да имат проблеми след почти два месеца и половина. Този сегмент се състои от периодите, установени със закон, изброени в хронологичен ред:

 • първият интервал от 10 дни е даден за обжалване на решението на служителите на реда;
 • вторият интервал от 60 дни е предвиден за доброволно погасяване на фиксирана сума;
 • третият интервал от 10 дни е необходим за прехвърлянето на делото на службата на FSSP, чиито задължения включват задържане на имущество или част от приходите в полза на възстановяване на установените санкции.

В резултат на това времевите коефициенти ще бъдат 80 дни. Някои шофьори се надяват, че поради относително малките суми от 500 или 1000 рубли, съдия-изпълнителите може да не са толкова усърдни в задълженията си. В действителност обаче това не винаги е така.

Трябва да знаете, че след прехвърлянето на делото в FSSP се изготвя паралелно второ постановление относно събирането на глоба в двоен размер.

Какво да се страхувам

Крайният срок за задължителното плащане на глобата започва с получаването на разписката и копие от протокола. Това правило се прилага както за прякото получаване на документи от служител на полицията, така и за системите за автоматично фиксиране. В очакване на периода, в който изтича административната глоба за нарушаване на правилата за движение, шофьорът рискува да получи сериозно наказание, ако бъде хванат от полицейски служител, за да провери:

 • като се удвои размерът на глобата, а за малки суми стойността не може да бъде по-малка от 1000 рубли;
 • сервира коригиращ труд за 50 часа;
 • арест за период до 15 дни, който често се използва за период от 5-6 дни.
Вижте също: Предупредителни пътни знаци: снимки с обяснения

Любителите на пътувания извън страната също могат да имат трудности при преминаването на границата. Гражданите, които имат една неплатена глоби от полицейската полиция или няколко за суми от най-малко 10 000 рубли, ще бъдат отказани за заминаване. В този случай обаче е необходимо да има съдебно решение по този въпрос.

Опции за плащане

За онези, които не желаят да изкушат съдбата и чакат през целия период, колко е наложена глоба от пътната полиция, преди да бъде напълно отписана, ние препоръчваме да изплатите дължимия дълг. Настоящият Кодекс за административни нарушения ви позволява да направите това по няколко начина:

 • разрешени за отлагане на големи количества за период не по-дълъг от 30 дни;
 • е позволено да плаща по вноски, което се издава максимум 90 дни;
 • Възможно е да получите режим на преференциално изплащане.

Преференциалното третиране се предоставя от състава на съдиите. За регистрацията му е необходимо да се прилага към този орган с нотариално заверено удостоверение за ръцете. Документът се предоставя на работното място и посочва в него фактите за трудно финансово положение. Такава операция се извършва в продължение на 10 дни от подписването на протокола за нарушение на правилата за движение.

Факт на ограничаване

Не е съвсем правилно да се приеме, че в случая, когато са изминали две години от написването на глобата, той не е бил платен, след което във всеки случай след изтичането на този срок решението няма да бъде изпълнено. В такива ситуации е необходимо да се разграничат две понятия:

 • времето на решението;
 • до влизането в сила на решението.

Във втория случай е необходимо да се добавят 10 дни до 2 години, периодът, в който водачът може да подаде документи за обжалване на решението за административно нарушение. Също така трябва да знаете, че без пълно изплащане на сумата на дълга от водача (ако бъде установено неплащане, правата ще бъдат оттеглени) сертификатът няма да бъде върнат.

колко струва пътната полиция

Скриването, докато глобите от пътната полиция бъдат отписани, шофьорът в големия град е почти невъзможно. Следните причини засягат следното:

 • наличие на актуализирани и своевременно актуализирани бази данни на служителите на правоприлагащите органи;
 • доста ефективна работа на специалистите на FSSP;
 • Има забрана за регистрация на превозни средства с неизплатени глоби
Вижте също: Медицински справочник за правата: какво е необходимо, как да се получи

Нарушения на видеокамери

Широко разпространени автоматични средства за установяване на нарушения на трафика. Особено много по улиците на големи руски градове и федерални магистрали. Срокът на валидност на глобата от КАТ от камерите е същият като при други методи на фиксиране. По отношение на нарушенията се прилагат същите правила.

Единствената разлика е в начина на уведомяване на извършителя. Това налага своевременното наблюдение на наличието на установени санкции чрез различни онлайн услуги за своевременно погасяване.

Необходимо е да се вземе под внимание, че съгласно член 4, т. 3 от Административния кодекс неизправната глоба в базата данни е утежняващо обстоятелство при извършване на повторно нарушение (за втори път в годината) на водача.

Това е важно! При неплащане на глоба, определена от видеокамера, е невъзможно да се наложи такова наказание като арест Използват се останалите налични интервенции.

Работата на съдебните изпълнители

Когато съдия-изпълнителите Ви намират по време на двугодишния период на укриване да платят глоба, те ще вземат сравнително кратък период на изплащане от 5 дни. В противен случай банкови сметки, имущество или други ценности ще бъдат арестувани.

В повечето случаи е възможно да се проникне в прозореца на възможностите за неплащане на глоби в законните 24 месеца, не за онези шофьори, които се крият добре, а за онези, които по различни причини не търсят или търсят недобросъвестно. Това е резултат от Административнопроцесуалния кодекс на чл.31.9, ал. 2, 3, 4. Не е посочено:

 • ограничението започва да се преизчислява, ако бъде намерено лице, което съзнателно е избегнало плащането на сумата или на неговото имущество;
 • когато размерът на глобата трябва да бъде изплатен с вноски, то се взема предвид, така че срокът се удължава за периода на вноските.

Какво ще помогне на собственика на колата

От страна на шофьорите може да се намери прекомерна бюрократизация и склонност на различни организации за закъснения. Подобни случаи се вземат предвид в Административния кодекс на член 4.5:

 • забранено е да се направи заповед два месеца след извършване на нарушението;
 • когато се разглеждат в съда, е забранено да се вземе решение след три месеца.

Това означава, че когато водачът получи писмо, което го уведоми за нарушение, извършено повече от два месеца, той има право да не плаща законно глобата.

Необходимо е да се прави разграничение между случаите, в които навреме е писмено уведомление за нарушение, а водачът просто не го взема за дълго време, след което писмото се връща обратно. В този случай решението ще влезе в сила от момента на връщането му. Дата се взема от печат върху плика.

LEAVE ANSWER