Промениха правата - какво да правим със застраховката?

Правните формалности могат да объркат шофьорите с различни нива на обучение. След въвеждането на временна шофьорска книжка въпросът дали е необходимо да се промени застраховката при замяна на правата остава актуална за много хора.

Съблюдавайте тези правила е необходимо не само да предоставите текущите документи на инспектора за проверка, но и да уредите нюансите със застрахователните компании. Последните могат да създадат трудности при плащанията в случай на произшествие.

съдържание

 • 1 Промяна на правилата
 • 2 Времеви и предупредителни ситуации
 • 3 Допълнителна информация
 • 4 Промяна на правилата

Промяна на правилата

При подписване на споразумение със застрахователното дружество и двете страни отговарят за съблюдаването му в еднаква степен. Юридическото лице е длъжно да компенсира произтичащата от него щета по време на инцидента и водачът трябва да предостави актуална информация на застрахователя. Това ще гарантира наличието на правилни данни в базите данни на компанията.

ако промените правата, е необходимо да промените застраховката

Ако водачът получи нов лиценз, то ще има и друга серия и номер. При съгласуване с политиката, в компенсацията за произшествие в тази ситуация може да бъде отказано. Освен това водачът може да загуби кумулативния бонус, осигурен за дълъг опит. Водени от тези последици, водачът, който е променил правата, не знае какво да прави със застраховката, просто е длъжен да предостави на застрахователите актуализиран сертификат. В същото време новият договор не е подписан.

Времеви и предупредителни ситуации

Свържете се с фирмите, които са издали CTP, с такива случаи:

 • промени списъка на водачите, на които е позволено да управляват това превозно средство;
 • имаше заместващ сертификат;
 • промени периода на експлоатация на превозното средство;
 • след закупуването на CTP, собственикът на колата се е променил и ако промените номера на автомобила в рамките на три дни (работни дни), ще трябва да се обърнете за корекция в базата данни на автомобила.

Има обаче някои ограничения, които не позволяват промяна на информацията в такива случаи:

 • един автомобил се издава за всяка кола и няма да работи за друга кола;
 • датата на изтичане на договора не подлежи на промяна;
 • дружеството, с което е сключена полицата, не се променя.
Виж също: Допустима скорост в Русия

когато промених правата си, какво да правя с застраховката

Допълнителна информация

Трябва да знаете, че корекцията от страна на служителите на компанията трябва да бъде направена в базата данни в деня на заявката на собственика на автомобила.

В самия документ има отделна колона за специални марки. Агентът й има право да попълва и удостоверява данните с печат. Задължително е да се посочат датата и часът на поставяне на марката.

В случаите, когато е необходимо физическото заместване на полицата, може да се удължи операцията с два работни дни. За пет работни дни актуализирането се извършва с една база от данни за PCA.

Предполага се, че номерът на предишния документ ще присъства в новия шофьорски лиценз. Това ще опрости проблемите, които възникват с политиките.

Трябва ли да променя застраховката при замяна на правата

Според правилата на OSAGO, едно дружество може да приеме плащане от собственик на кола за корекция на данните.

Промяна на правилата

Задължителен документ за получаване на щети при авария е политиката на CTP. Без правилно попълнен и валиден документ не можете да карате автомобил. Това е административно нарушение и се наказва с глоба.

Ако трябва да получите сертифициран дублиран документ, тогава трябва да има основателни причини за това:

 • физическо увреждане;
 • кражба или загуба;
 • - промяна на името (изискваните оправдателни документи от службата по вписванията или от други органи, например удостоверение за брак);
 • докато добавяте един или повече драйвери (услугата се плаща).

Когато той промени правата, независимо дали е необходимо да се промени застраховката, шофьорите мислят за това, когато бъдат спрени от инспектора. Но в тази ситуация полицаят ще има право да накаже собственика на колата.

LEAVE ANSWER