Какво е различно от ctp

Ситуациите, които се срещат по пътищата, могат да се интерпретират от различни участници в движението по различни начини. Такива спорове, особено ако материални щети са причинени в резултат на инцидента, могат да продължат повече от един месец, като се изясни кой е виновен. За бързото решение на тези проблеми се прилага застраховка.

В Русия има няколко вида автомобилни застраховки. В статията ще дешифрираме застраховката на корпуса и OSAGO, каква е разликата между тях, обясняваме и кой ще спечели, ако колата бъде повредена.

съдържание

  • 1 Какво представлява OSAGO
  • 2 Какво е корпусът
  • 3 Разница между КАСКО и ОСАГО
  • 4 Изплащания на застрахователни събития
  • 5 Срокове за възстановяване от застрахователното дружество

Какво представлява OSAGO?

Документът, който пътническите полицаи изискват от шофьорите, с изключение на шофьорска книжка, е застрахователна полица. Това е доказателство за годишна застраховка. OSAGO означава Задължителна застраховка "Гражданска отговорност", При шофьора може да има различни ситуации, при които превозното му средство уврежда имуществото на други хора. Например колело, което е излетяло, ще се появи на витрина или на паркинга, когато неуспешна маневра може да бъде закачена на колата на някой друг.

каква е разликата между CTP и CASCO за възстановяване

В такива ситуации застрахователната компания ще се ангажира да плати обезщетение. Трябва обаче да знаете, че обезщетението ще бъде получено не от извършителя, а от увреденото лице. Ще се извърши плащане за сметка на застрахователното дружествосключване на договор за CTP със собственика на автомобила. Вашият автомобил ще трябва да бъде ремонтиран сам по себе си, той не попада в списъка с компенсации за щети.

Преди да разберете как CTPL се различава от CASCO, помислете за три типа задължителни застрахователни полици:

  1. Документът е посочен специфично средство (TC), която може да бъде контролирана от всеки водач с отворена категория за такива превозни средства;
  2. Документът показва конкретен шофьоркойто има сертификат с право да контролира тези превозни средства и всяко превозно средство от тази категория.
  3. Документът е посочен специфично средство и ограничен списък на лицатаодобрен за управление на превозното средство.

CTP политиките имат разлики в разходите. Тяхната цена зависи от района, в който се извършва регистрацията, от периода, за който е сключен застрахователният договор, от параметрите на двигателя, както и от броя на собствениците на автомобила.

Обратите внимание: Има добра възможност да се оценят ползите от доброволното автомобилно застраховане. Ако сте опитен и подреден шофьор без катастрофа на OSAGO, тогава при закупуването на застраховка INTACH Insurance от CASCO можете да получите допълнително предимство за безпроблемно шофиране на OSAGO и спестите до 19%.

Какво е корпусът

Застраховка, означена по тип Хъл, е доброволен договорТова е основната разлика между CASCO и CTP. Собственикът по свое усмотрение може да използва тази услуга. Видът на договора на доброволна основа предвижда обезщетение за вреди на собственика на колата. В застрахователни случаи на този вид договори, природни бедствия, кражби на моторни превозни средства, пътнотранспортни произшествия и др.

Вижте също: Как да оспорите наказанието за паркиране на грешното място

CASCO и OSAGO каква е разликата между тях

Името на този корпус не е съкращение. Това е само кирилица на испанската дума "casco", преведена като "шлем".

При изчисляване на плащането за регистрация на тази полица се правят няколко показателя. Те включват марката на автомобила, годината на производство, очакваната цена на превозното средство, шофьорският опит на собственика на автомобила, броят на шофьорите, които могат да управляват този автомобил, както и няколко други фактора.

Застрахователните плащания могат да възникнат както като се вземе предвид износването на автомобила, така и без него. Такъв въпрос се договаря по време на сключването на договора.

Плащанията по този вид договори се извършват сравнително редовно, без особени затруднения от страна на застрахователите. Ако е имало някаква опасност, тогава трябва незабавно да се обърнете към съда. Такива случаи почти винаги се решават в полза на гражданите, а не на фирмите.

Разница между КАСКО и ОСАГО

Наличието на доброволна застрахователна полица не отменя закупуването на задължителна застраховка. CTP трябва да е на разположение при шофиране на кола. Плащането за CASCO може да варира от 1,5% от цената на автомобила до 8%. Въпреки това, колкото по-висока е цената, толкова по-голяма е компенсацията, която можете да очаквате при възникване на застрахователно събитие.

каква е разликата между CTP и CASCO за плащанията

Сравнителна таблица на CASCO и CTP

Като допълнителна услуга компаниите, които издават CASCO, често предлагат безплатни правни съвети или възможността за евакуация на автомобили от сцената. Понякога компанията може да предложи да използва кола под наем, докато не се възстанови повреденото ви превозно средство.

Като компенсация за застраховката на корпуса включва разходите за лечение на притежателя на полицатаако е необходимо. Политиката на CTP по закон може да компенсира само щетите, които сте причинили, но не са направени плащания за възстановяване на вашето превозно средство чрез това споразумение.

Застраховани плащания за събития

Максимално възможно възстановяване на средствата застрахователната полица е 400 000 рубли, за разлика от предходните 160 хил. души. Еднократното възстановяване не може за този тип да надвишава тази сума. Въпреки това, броят на обезщетенията по CTP не се ограничава до договора. В същото време износващите се части трябва да са най-малко 50%преди това имаше параметър при 80%. Сега за части, които оказват значително влияние върху безопасността, компенсацията се изчислява, без да се взема предвид коефициентът на износване.

Вижте също: Дати на инспекция

Каква е основната разлика между CASCO и CTP?

Съгласно договора CASCO размерът на плащанията е ограничен до максимума, посочен в договора. Това означава, че ако документът е съставен, например, за щети от 1 милион рубли, а разходите за възстановяване след първия инцидент са взели 300 000 рубли, а останалите застрахователни искове, ако възникнат, могат да бъдат изчислени само от останалите 700 хил. Рубли.

Срокове за възстановяване от застрахователното дружество

Застрахователните компании трябва да платят обезщетение за щети или да изпратят автомобил за ремонт до 20 работни дни, с изключение на уикендите и празниците. Беше 30 дни. Бенефициентът е предоставен пет дни след решението на застрахователя да обжалва сумата, ако има такива. Само след второто обжалване пред застрахователите един недоволен клиент има право да се обърне към съда, за да разреши спора.

каква е разликата между CTP и CASCO в цената

Клиентът може доброволно да осигури на застрахователното дружество увеличение на периода за ремонт на автомобили, ако е необходимо. В този случай цялата отговорност за задължението за ремонт на превозното средство на гарата се носи от застрахователната компания, а застрахователят ще бъде виновен за неизпълнението на сроковете за ремонт.

LEAVE ANSWER